Battle of Kolin

Bitva u Kolína

Schlacht von Kolin

  18. 6. 1757  
     
Marie Terezie
Královna
· Queen · Königin
Maria Theresia
*1717  †1780
Leopold Josef Maria DAUN
Hrabě
· Count · Graf
Leopold Josef Maria Daun
*1705   †1766
Friedrich II.
Král pruský
· King of Prusssia · König von Preussen
Friedrich II.
*1712  †1786
     

Bojiště u Kolína
Schlachtfeld bei Kolin
Bojiště - Battlefield - Schlachtfeld
Bojiště
· Battlefield · Schlachtfeld
Zlaté Slunce, Křečhoř

Bojiště u Kolína
Schlachtfeld bei Kolin
     
     
     

Gloriette v parku zámku Schönbrunn
ve Vídni – na oslavu vítězství.
Gloriette im Schlosspark Schönbrunn
zum Feier des Sieges.

Generál Daun přijímá řád Marie Terezie
General Daun übernimmt
den Maria-Theresia-Orden
Čeká na prvním schodu, hledí vlevo.
Wartet an der ersten Stufe, links schauend.

Kolingasse ve Vídni
Kolingasse in Wien
     

 

Vojsko císařské leželo roku 1757 na rozličných místech v Čechách. Friedrich II. vtrhl hned na počátku války do Čech, zvítězil u Lovosic 1. října 1756 a u Prahy 6. května 1757. Po nešťastné bitvě byli nyní císařští vehnáni do Prahy. Část poražených utíkala k malé záložní armádě směrem ke Starému Kolínu, kde 17. května velel generál Daun, částečně ke Golčovu Jeníkovu. Král pruský obehnal nyní uzavřenou Prahu, do níž prudce velel stříleti.

Vojsko u Golčova Jeníkova stále vzrůstalo. V čase tom stál pruský velitel vévoda Bevernský poblíž města Kolína, aby překážel Daunovi spojitost s posádkou pražskou. Když Prusové obsadili Nový Kolín, odtáh Daun k Čáslavi a dále ke Golčovu Jeníkovu, kde shromáždil své vojsko. Dne 12. června hnul se Daun s veškerým vojskem svým od Golčova Jeníkova směrem ke Kutné Hoře, vévoda Bevernský couvnul ke Kouřimi.

Dne 18. června r. 1757 strhla se mezi oběma vojsky pamětihodná bitva kolínskáu Chocenic a Křečhoře. Friedrich stoje na vrchu u Nové Vsi, po něm „Bedřichov“ nazvaném, řídil osobně nástup svých pluků. Prusové byli však poraženi.

 

Mimo mnohé odborníky vojenské vylíčil bitvu u Kolína milčický rychtář Fr. Vavák (1741-1817). Veršování to i s notami bylo přitištěno k spisku roku 1758 vydanému. Zpívána jest píseň: „Kolíne, Kolíne, na pěkné rovině“ atd.

   [CNW:Counter]
 

mail to: Jan Zavodsky